Yapay Gökyüzü – Teknik Şartname Örnekleri

Teknik şartname örnekleri


Yapay gökyüzü teknik şartname örneği

1.  GENEL TEKNİK KOŞULLAR

1.1 İşin Kapsamı

Bu proje ile yapılacak iş, ……………………………………………….. Bölümünde Yapay gökyüzü asma tavan panelleri ile dekoratif sanal gökyüzü efektinin elde edilmesini, ürün kurulum klavuzu yardımı ile ürünlerin montaj şeklini, montaj öncesi tavan yüzeyini montaja hazırlama tekniklerini, ürün temizlik ve bakımını, teknik servis, yedek parça ve olası arıza durumlarına karşı müdahale ve ürün garantisi hakkında kullanıcıyı yönlendirmeyi kapsar. Bu proje ürün seri numaraları ile ürünlerin yerleştirilmesi ve sıralaması ile birlikte teknik ve bilgi anlamında online takibini içermektedir.

İş, her bir panel için ayrı ayrı ürün markasını, modelini çalışma voltajını, ürün seri numaralarını, Q kodlarını, uyarı ve yönlendirmelerini belirleyici etiketleri ile birlikte kuruluma hazır bağlantı kabloları, elektrik voltaj düzenleyicileri, mesafe çerçeveleri, deprem güvenlik zincirleri ve sistemi tamamlayıcı diğer malzeme ve aksesuarlar dahil olmak üzere imalat, temin ve kurulum öncesi testlerini kapsayacaktır. Montaj ve nakliyeyi kapsamayacaktır. Kullanıcı Ürünlerin montajını kurulum klavuzu yardımı ile kendi belirleyeceği firmalara/şahıslara yaptıracaktır.

1.2 Uygulanabilir Standartlar

Aksi belirtilmedikçe;  voltaj düzenleyicilere aşağıdaki standart / belge uygulanacaktır:

-CE belgesi
1.3 Tasarım ve İşçilik

Tasarımın esası; yüksek ekonomi ve düşük bakım maliyeti ile uzun süreli hizmet vermek için sağlamlık, basitlik ve güvenilirlik olacaktır.

Aksesuarlar ve yardımcı malzemeler dahil bütün ekipman;  inceleme,  temizlik, bakım ve değiştirme işlerini kolaylaştırmak için,  hızlı dahili ve harici erişimi sağlayacak şekilde imal edileceklerdir.  Benzer parçalar kendi aralarında ve yedek parçalarla tamamen değiştirilebilir olacaklardır. Fonksiyonel nedenlerle veya özel bir tasarımdan ötürü ekipmanın özel düzenlenmesi gerektiği durumlar hariç;  ekipmanın bir parçası mümkün olduğunca;  inceleme, bakım ve değiştirme işlemlerinde, daimi olarak monte edilmiş bir diğer ekipmanın sökülmesini gerektirmeyecektir.

Ekipmanın imalatında kullanılan malzemeler en yüksek kalitede ve kendilerinden beklenen hizmeti yapacak şekilde seçilmiş olacaklardır. Ekipman paslanmayı en aza indirecek şekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. Ekipmanın bütününde en üst sınıf işçilik olacaktır.

Yüklenicinin;  malzemeler,  ekipman veya performansa ilişkin  Şartnamenin herhangi bir parçasından muafiyet istemesi halinde, Yüklenici teklifinde özellikle “Şartname Koşullarından Muafiyet”  adı altında,  kendi teklifi ile    Şartname farklılıklarının özelliklerini ve nedenlerini belirtecektir.

Mümkün mertebe, bu Şartnamede İş Sahibinin onayının istendiği konularda, bu onay İş’e başlanmadan önce alınacaktır.
1.4 Malzemeler

Temin edilecek ekipmanın imalatında kullanılacak bütün malzemeler;  yeni ve birinci sınıf ticari kalitede, hata ve kusurlu olmayacak ve kullanım amacı için en uygunu seçilecektir.  Yüklenici tarafından imal edilmeyen bütün malzemeler, gereçler ve unsurlar Ülke sınırları içerisinde olan imalatçıların ve ithalatçıların güncel mamulleri olacaklardır.

Yüklenici;  bütün küçük mekanik ve elektriksel ekipmanın,  malzemelerin ve unsurların standartlarından sorumlu olacak ve parçalar ile yedeklerin birbiriyle değiştirilebilirliğini sağlayacaktır
1.5 İklim Koşulları

§  Maksimum çevre sıcaklık derecesi                              45.2oC

§  Minimum çevre sıcaklık derecesi                                -19,4oC
2.  MUAYENE VE TESTLER

Bütün testleri imalatçının bu alandaki mevcut pratiğine göre yapılacaktır. Bu  şartnamede sözü edilen sistemin tamamı asgari aşağıda belirtilen testlere tabi olacaktır:

1. Homojen ışık dağılım testi

2. Görüntü süreklilik testi

3. Görüntü titreşim testi

4. Ürün kurulum testi
3.  ÜRÜNLER İLE BİRLİKTE VERİLECEK BİLGİ VE DÖKÜMANLAR

Ürünler ile birlikte Teklif Sahibi,  uygun bir  şekilde gerekli ürün donanımlarını verecektir. Ürün ile birlikte Kurulum klavuzu, Lokal kurulum klavuzu, Garanti belgesi / Yazılı hizmet sözleşmesi ve ambalaj içerisinde tanıtıcı dokümanlar, broşürler ve kataloglar bulunacaktır.

About the author: Oledya

Oledya Reklam & Led Aydınlatma | Şimdilik sadece Dünyaya

You must be logged in to post a comment.