HİZMETLERİMİZ

Reklam Uygulamaları

Tüketiciye daha rahat ulaşarak onları bilgilendirmek, görüş ve tutumlarını değiştirmek, satın alma eğilimini belirlemek ve ikna etmek amacı ile oluşturulan duyuruların bir mecrada yayınlanmasına reklam uygulaması denilmektedir. Günümüz rekabet ortamında ön plana çıkmak isteyen kurumlar, reklamın gücünün farkına vararak onu en etkili bir şekilde kullanmaktadır. Sosyal medyadan geleneksel medya araçlarına kadar her türlü mecrada uygulanan reklam faaliyetleri, tüketicinin fikir ve eğilimlerinin şekillenmesinde belirleyicidir.