Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

  1. a) SATICI’nın Bilgileri :

Levent Kağan Türk
Adres : Pirireis mah. 1106 Sk. Demirçağ Apt. No:12/B Yenişehir/Mersin

Telefon : +90 324 999 74 14

Faks : –

E-mail : info@oledya.com.tr

(Bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)

  1. b) ALICI’nın Bilgileri
    Adı Soyadı/ Ünvanı : [müşteri-isim]

Adres : [müşteri-adres]

Telefon : [müştertelefon]

E-mail : [müşteri-e-posta]

(Bundan sonra “ALICI” anılacaktır.)

MADDE 2 – KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Form”) konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

3.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / cinsi, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış
bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Adı Gönderim Süresi Fiyatı Adet Toplam
[satış-ürün-kart]

Kargo Ücreti: [satış-kargo-toplam] Toplam: [satış-kargo] 3.2 ALICI, kredi kartına taksitle yapılan alışverişlerde ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen
ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği Ürünlerin satışları işbu Form’un tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

MADDE 4 – SATIŞA KONU MALIN TESLİM BİLGİSİ

4.1 Ürün teslimatı aşağıda detayları verilen adrese yapılacaktır.
Teslim Edilecek Kişi : [satış-kargo-isim] Teslimat Adresi : [satış-kargo-adres] Telefon : [satış-kargo-telefon] E-mail : [satış-kargo-e-posta]

(Bundan sonra “TESLİM ALAN” anılacaktır.)

4.2 Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

MADDE 5 – FATURA BİLGİLERİ

Adı/ Soyadı/ Ünvanı : [satış-fatura-isim] Adres : [satış-fatura-adres] Telefon : [satış-fatura-telefon] Faks : [satış-fatura-faks] E-mail : [satış-fatura-e-posta]

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

MADDE 6

Madde 1’de belirtilen ALICI, Madde 4’te belirtilen TESLİM ALAN ve Madde 5’te belirtilen FATURA BİLGİLERİ aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ve
bu bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur.

MADDE 7 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

7.1 Ürünler, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

7.2 ALICI verilen bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler doğrultusunda Ürün’ün ulaşmadığı hallerinde SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

7.3 Ürünler’in, ALICI’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek olması halinde, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 8

Bu hizmet yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI:

9.1 ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımı sebebi ile malın SATICI’nın anlaşmalı KARGO firması ile 14(ondört) gün içerisinde satıcı ve sağlayıcıya gönderilmesi gerekmektedir. Aksi halde cayma hakkının kullanımına ilişkin ürün iade kargo bedeli ALICI tarafından tahsil edilir.

9.2 ALICI’nın Cayma hakkını ürünlerin kendisine teslimini takip eden 14(on dört) günlük süre içerisinde kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya www.oledya.com.tr adresindeki elektronik iade formu ile bildirimde bulunulması, ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması, 7. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması, ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ,kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, montajı yapılmamış ve ürün/ürünlerin ilk satıldığı haliyle yani demonte olarak iade edilmiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.

9.3 Sipariş öncesinde ALICI’nın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, üzerinde değişiklik, tasarım, tadilat ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

9.4 Ürün/Ürünlerin ayıp sebebiyle iade yapılacağı durumlarda, www.oledya.com.tr internet sitesinden satın alınan ürün/ürünler eğer stokta yoksa ALICI tarafından iade edilen ürünü SATICI malın eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün ile değiştirebilir. Bu durum ALICI’ya yazılı olarak bildirilir. SATICI’nın bu değişikliği yapamaması durumunda yani eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün ile değiştirmemesi durumunda ALICI mail yolu ile bilgilendirilir ve bu takdirde para iadesi 10 gün içinde yapılacaktır.

9.5 ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda, Hakem Heyeti kararı ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda ve ya ürün/ürünlerin çeşitli nedenlerle tedarik edilememesi vb durumlarda alışveriş kredi kartı veya taksitli olarak yapılmışsa, ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Kredi kartlı ile alınmış ürünün iadesi durumunda SATICI banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. ALICI, Kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masraflarını, ürün/ürünlerin cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edilir. SATICI’nın, ALICI’nın satın alma yaptığı kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI’ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI’dan her ne nam altında olursa olsun faiz , gecikme zararı ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

9.6 Kapıda ödeme ile Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade, ALICI’dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI’nın belirttiği hesaba (banka hesabının fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır.) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

9.7 ALICI, ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresi içinde ürün/ürünlerin kullanım talimatlarına ve işleyişlerine uygun bir şekilde kullanılmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve hasarlardan SATICI sorumlu değildir. Ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelebilecek değer azalmalarından ALICI sorumludur.  ALICI iade edeceği ürün/ürünleri SATICI’nın belirlemiş olduğu nakliye şirketi aracılığıyla yapabilecektir. ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri SATICI’nın belirteceği nakliye şirketi haricinde göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır.

9.8 ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürün/ürünleri SATICI’ya ulaştırmak üzere ürün iade adresine geri göndermek zorundadır.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜNLER

10.1 ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin satışına ilişkin sözleşmeler ve ALICI tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

10.2 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmeler’de cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 11 – GENEL HÜKÜMLER

11.1 ALICI, işbu Form’da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

11.2 ALICI; işbu Form’u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

11.3 Kargo firmasının, Ürünler’i ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

11.4 SATICI, Ürünler’in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

11.5 SATICI, Ürünler’in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine ALICI’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

11.6 SATICI, Ürünler’in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

11.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

11.8 Ürünler’in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI SATICI’nın bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere SATICI’ya iade eder. SATICI’nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 12 – YETKİLİ MAHKEME

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 13 – DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Form’da yer alan bilgiler iyi niyet ilkeleri çerçevesinde 18 yaşından küçük, ayırtım gücünden yoksun veya 18 yaşından büyük ancak kısıtlı bireyleri korumak amacıyla ticari amaçlarla verilmektedir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Tarih: [satış-ödeme-tarih]

SATICI: Levent Kağan Türk
ALICI: [müşteri-isim]