Prodüksiyon

Prodüksiyon en genel tanımıyla kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanan yapımlar için gerekli olan birey ve ekipmanların tümüdür. Prodüksiyon müdürü, prodüksiyon koordinatörü, prodüksiyon asistanları ve muhasebe ekibi prodüksiyonun birey kısmını oluştururken, radyo programı, sinema filmi, reklam cıngılı gibi geniş bir yelpazede bulunan yapımlar prodüksiyon hizmetleri alanına girmektedir.

Reklam Uygulamaları

Tüketiciye daha rahat ulaşarak onları bilgilendirmek, görüş ve tutumlarını değiştirmek, satın alma eğilimini belirlemek ve ikna etmek amacı ile oluşturulan duyuruların bir mecrada yayınlanmasına reklam uygulaması denilmektedir. Günümüz rekabet ortamında ön plana çıkmak isteyen kurumlar, reklamın gücünün farkına vararak onu en etkili bir şekilde kullanmaktadır. Sosyal medyadan geleneksel medya araçlarına kadar her türlü mecrada uygulanan […]